Wie ben ik?

Vanwaar mijn enthousiasme voor rekenen en wiskunde? Ik heb zelf altijd veel plezier gehad in wiskunde en daar ook mijn beroep van gemaakt. Hoewel ik aanvankelijk landbouwingenieur was heb ik daarna nog wiskunde en onderwijskunde gestudeerd. Ik heb wiskunde gegeven op middelbare scholen in Wageningen, Gouda, Ede en Moravia (Costa Rica) en ik was reken-wiskundedocente op pabo’s in Utrecht en Leiden. Op dit moment ben ik weer reken-wiskundedocente, in Rotterdam.

aardappelmannetjeTijdens mijn laatste studie onderwijskunde heb ik daar waar het mogelijk was natuurlijk ook wiskunde en rekenen als onderwerp gekozen.Ik weet er inmiddels heel wat van, van het leren en onderwijzen van rekenen en wiskunde: van kleuter tot VWO-eindexamenkandidaat.

Met de onderwijstheorieën die ik in de loop van de tijd al ben tegengekomen ga ik heel pragmatisch om. Realistisch rekenen? Ja, maar met een paar flinke kanttekeningen. Leerstijlen? Ja, maar niet altijd en overal. Oefenen of juist inzicht? Leuk of vooral leerzaam? Nou, iets er tussenin natuurlijk!

De kunst is om de krenten uit de pap te halen, en dat doe ik het liefst samen met anderen.