Workshops en trainingen

Voor teams van basisschool- leerkrachten

Vraagt u zich wel eens af wat uw collega’s eigenlijk doen in hun klassen aan rekenen? Vindt u het wel eens jammer dat er binnen het team nauwelijks gesproken wordt over rekendidactiek? Wilt u als werkende leerkracht wel eens weten hoe het eigenlijk met uw eigen vaardigheid rekenen gesteld is?

Ik verzorg graag een workshop of een serie trainingen over rekendidactiek met een team basisschoolleerkrachten of een deel van het team. In overleg besluiten we wat de belangrijkste doelstellingen van de training moeten zijn:

  • bouwen aan een (gemeenschappelijk) repertoire van werkvormen voor rekenonderwijs,
  • de sterke punten van ieder teamlid op het gebied van rekendidactiek kennen en gebruiken,
  • de didactiek van de eigen groep en de daaraan voorafgaande en de opvolgende groep kennen,
  • de bronnen voor het actualiseren van de kennis over rekendidactiek kennen en gebruiken,
  • het op peil brengen van de eigen vaardigheid rekenen.

En dan gaan we aan het werk! Met leerlingen, materialen, video, intervisie en vooral met onze eigen expertise en ervaringen!

workshop